วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายางจัด "พิธีไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีนายทวีป เพชรด้วง รองนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมพิธี นอกจากนี้นายวัชรา พรหมศร เลขานุการนายกฯ ได้เจิมหนังสือ และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ประเพณีการไหว้ครูเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู และน้อมรำลึกถึงพระคุณของครู ซึ่งมีตัวแทนนักเรียนนำกล่าวนำคำปฏิญาณตน ร้องเพลงพระคุณที่สามและนำ พานดอกไม้ธูปเทียน และพานต้นไม้ไหว้ครู เพื่อสืบสานพิธีไหว้ครูต่อไป
" />
  เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายางจัด "พิธีไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2567


วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายางจัด "พิธีไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีนายทวีป เพชรด้วง รองนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมพิธี นอกจากนี้นายวัชรา พรหมศร เลขานุการนายกฯ ได้เจิมหนังสือ และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ประเพณีการไหว้ครูเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู และน้อมรำลึกถึงพระคุณของครู ซึ่งมีตัวแทนนักเรียนนำกล่าวนำคำปฏิญาณตน ร้องเพลงพระคุณที่สามและนำ พานดอกไม้ธูปเทียน และพานต้นไม้ไหว้ครู เพื่อสืบสานพิธีไหว้ครูต่อไป
2024-07-19
2024-07-17
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-05
2024-07-05
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-20