วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.
📌 เทศบาลตำบลท่ายางร่วมกับเจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทุ่งใหญ่ ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวจรจัดในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง ภายใต้โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ณ วัดท่ายาง
" />
  เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


เทศบาลตำบลท่ายางร่วมกับเจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทุ่งใหญ่ ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวจรจัดในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง ภายใต้โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปร


วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.
📌 เทศบาลตำบลท่ายางร่วมกับเจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทุ่งใหญ่ ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวจรจัดในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง ภายใต้โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ณ วัดท่ายาง
2024-07-19
2024-07-17
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-05
2024-07-05
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-20