วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น.
คุณกำจอย พันธุ์งาม ประธานเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน ลุ่มน้ำนครตรัง และคุณอรอุมา รัตนพันธ์ เลขาเครือข่ายกองทุน ฯ ประเมินกองทุนมาตรฐาน กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่ายาง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง โดยมีนางละม่อม พลรัฐธนาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ นางสุนันท์ แก้วฤทธิ์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม นางสาวจุรีรัตน์ เจริญรูป นักพัฒนาชุมชน คณะกรรมการกองทุนฯ ประธานชุมชน ประธานกลุ่มสตรี เข้าร่วมรับการประเมิน เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ
" />
  เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


ประเมินกองทุนมาตรฐาน กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่ายาง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง


วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น.
คุณกำจอย พันธุ์งาม ประธานเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน ลุ่มน้ำนครตรัง และคุณอรอุมา รัตนพันธ์ เลขาเครือข่ายกองทุน ฯ ประเมินกองทุนมาตรฐาน กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่ายาง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง โดยมีนางละม่อม พลรัฐธนาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ นางสุนันท์ แก้วฤทธิ์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม นางสาวจุรีรัตน์ เจริญรูป นักพัฒนาชุมชน คณะกรรมการกองทุนฯ ประธานชุมชน ประธานกลุ่มสตรี เข้าร่วมรับการประเมิน เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ
2024-07-19
2024-07-17
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-05
2024-07-05
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-20