วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.
นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง เป็นประธานในพิธีรับ-มอบประกาศนียบัตร ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (มหาลัยชีวิตเทศบาลตำบลท่ายาง) รุ่นที่ 4/2567 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ ประธานชุมชน และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ายาง
🎓 เทศบาลตำบลท่ายาง ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลท่ายาง และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ในการจัดกิจกรรม ด้วยดีเสมอมา
รูปภาพเพิ่มเติม :
https://drive.google.com/.../1m1NPXKQRY_edC8qVcW4spH...
#นายกชัย
#เข้าใจ_เข้าถึง_ใจถึง_พึ่งได้
#ทุกภารกิจเพื่อพี่น้องชาวท่ายาง
#เพราะพี่น้องชาวท่ายางคือคนสำคัญ
" />
  เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง เป็นประธานในพิธีรับ-มอบประกาศนียบัตร ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (มหาลัยชีวิตเทศบาลตำบลท่ายาง) รุ่นที่ 4/2567


วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.
นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง เป็นประธานในพิธีรับ-มอบประกาศนียบัตร ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (มหาลัยชีวิตเทศบาลตำบลท่ายาง) รุ่นที่ 4/2567 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ ประธานชุมชน และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ายาง
🎓 เทศบาลตำบลท่ายาง ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลท่ายาง และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ในการจัดกิจกรรม ด้วยดีเสมอมา
รูปภาพเพิ่มเติม :
2024-07-19
2024-07-17
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-05
2024-07-05
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-20