เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


พุธที่ 27 มิถุนายน 2561นางสาวนุจรี ช่วยคุ้ม รองนายกเทศมนตรี นำข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลท่ายางทุกท่าน ร่วมออกกำลังกาย ตามนโยบาย "#พนักงานสุขภาพดี_สร้างองค์กรเป็นสุข"


พุธที่ 27 มิถุนายน 2561นางสาวนุจรี ช่วยคุ้ม รองนายกเทศมนตรี นำข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลท่ายางทุกท่าน ร่วมออกกำลังกาย ตามนโยบาย "#พนักงานสุขภาพดี_สร้างองค์กรเป็นสุข"

2023-02-01
2023-01-16
2023-01-13
2022-12-28
2022-12-08
2022-11-28
2022-11-21
2022-10-10
2022-10-05
2022-09-28