เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


ประกาศ ฉบับที่ 2 การปิดตลาดนัดเทศบาลตำบลท่ายาง(ตลาดนัดวันพุธและวันอาทิตย์) ตามมาตรการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นการชั่วคราว


ประกาศ ฉบับที่ 2 การปิดตลาดนัดเทศบาลตำบลท่ายาง(ตลาดนัดวันพุธและวันอาทิตย์) ตามมาตรการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นการชั่วคราว .....จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้าง โดยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มสูงขึ้น ในแต่ละวัน เทศบาลตำบลท่ายาง จึงออกประกาศปิดตลาดนัดวันพุธ_และวันอาทิตย์เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง อย่างสูงสุด #ปิดสถานที่เสี่ยงสกัดโควิด #ทุ่งใหญ่ต้องสู้ #ส่วมหน้ากากอนามัย
2023-02-01
2023-01-16
2023-01-13
2022-12-28
2022-12-08
2022-11-28
2022-11-21
2022-10-10
2022-10-05
2022-09-28