-ชุมชนวัดควนสระบัว 👉คุณนวรัตน์ รักษามั่น👉062-5471932 >-ชุมชนโคกมัน👉>คุณลัดดาวรรณ์ กลิ่นแก้ว👉>087-8773384 -ชุมชนนาแค👉คุณสุมนา พารเพิง👉098-6717508 >-ชุมชนโคกว่าน👉คุณจงจิตร หมีรักษา👉086-9471390 -ชุมชนตลาดสด👉คุณกนกพร บัณฑิตกุล👉"081-0915466 -ชุมชนท่ายาง👉คุณสมชาย คงแก้ว👉093-7902901 -ชุมชนพรุพี👉คุณระวิวรรณ คงโคก👉065-3899327 . รักและห่วงใยใส่ใจทุกชีวิต นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง " />
  เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


ขอให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เข้ามาในเขตเทศบาลตำบลท่ายางให้รายงานตัวทุกท่านโดยสามารถแจ้งชื่อต่อประธานชุมชน หรือ ประธาน อสม. หรือ สแกน QR-CODE (ด้านล่าง)ทางใดทางหนึ่ง


📣📣📣" #ขอให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เข้ามาในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง🚨 🚨#ให้รายงานตัวทุกท่านโดยสามารถแจ้งชื่อต่อประธานชุมชน หรือ ประธาน อสม. หรือ สแกน QR-CODE (ด้านล่าง)ทางใดทางหนึ่ง #เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในพื้นที่ #ประธาน อสม. ในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง มีดังนี้ >-ชุมชนวัดควนสระบัว 👉คุณนวรัตน์ รักษามั่น👉062-5471932 >-ชุมชนโคกมัน👉>คุณลัดดาวรรณ์ กลิ่นแก้ว👉>087-8773384 -ชุมชนนาแค👉คุณสุมนา พารเพิง👉098-6717508 >-ชุมชนโคกว่าน👉คุณจงจิตร หมีรักษา👉086-9471390 -ชุมชนตลาดสด👉คุณกนกพร บัณฑิตกุล👉"081-0915466 -ชุมชนท่ายาง👉คุณสมชาย คงแก้ว👉093-7902901 -ชุมชนพรุพี👉คุณระวิวรรณ คงโคก👉065-3899327 . รักและห่วงใยใส่ใจทุกชีวิต นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง
2023-02-01
2023-01-16
2023-01-13
2022-12-28
2022-12-08
2022-11-28
2022-11-21
2022-10-10
2022-10-05
2022-09-28