เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


‼แจ้งหมายเลขโทรศัพท์เทศบาลขัดข้อง‼


เนื่องจากตอนนี้โทรศัพท์ของเทศบาลตำบลท่ายาง ขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวนะคะ จึงขอแจ้งการติดต่อ ด้วยเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 081-370 6351 เป็นการชั่วคราว หากท่านใดมีเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้ง ทาง https://www.facebook.com/ThayangMunicipality ได้ตลอดค่ะ

2023-02-01
2023-01-16
2023-01-13
2022-12-28
2022-12-08
2022-11-28
2022-11-21
2022-10-10
2022-10-05
2022-09-28