เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


💥ผลการตรวจเชิงรุก แม่ค้าตลาดสด-ตลาดเย็น เทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 276 ราย#ไม่พบเชื้อ โควิด-19 😃


💥ผลการตรวจเชิงรุก แม่ค้าตลาดสด-ตลาดเย็น เทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 276 ราย#ไม่พบเชื้อ โควิด-19 😃" วันนี้ 1 ตุลาคม 64 นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตำบลท่ายาง ร่วมกับโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ร่วมดำเนินการโครงการท่ายางปลอดเชื้อ ปลอดภัย และปลอดโรคโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ได้ทำการตรวจพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเย็นและตลาดสดเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 276 ราย ผลปรากฎว่าเป็นลบทั้งหมด #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #SafeThaYang #ท่ายางต้องรอด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่ายาง 075-489110 ต่อ 109
2023-02-01
2023-01-16
2023-01-13
2022-12-28
2022-12-08
2022-11-28
2022-11-21
2022-10-10
2022-10-05
2022-09-28