เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


การจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2565


ในวันที่ 6 กันยายน 2565 นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง ได้มอบหมายให้ นายทวีป เพชรด้วง รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ายาง โดยมีนางพวงพรรณ บุญชู ตำแหน่งรองปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน เยาวชนได้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด และได้มีผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดได้แก่ น.ส.นุจรี ช่วยคุ้ม รองนายกเทศมนตรี, นายวัชรา พรหมศร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี, ผู้อำนวยการกอง, ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง, หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่  และขอขอบคุณสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่, คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดท่ายาง, และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง ที่ร่วมกันบูรณาการจนโครงการดังกล่าวลุล่วงไปได้ด้วยดี

2023-02-01
2023-01-16
2022-12-08
2022-11-28
2022-11-21
2022-10-10
2022-10-05
2022-09-28
2022-09-20
2022-09-13