เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
แผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภาคเรียนที่ 1 [ 23 พ.ค. 2566 ]22
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง แบบ Asphaltic (Overlay) [ 8 พ.ค. 2566 ]21
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]25
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ครั้งที่ 2 [ 5 เม.ย. 2566 ]26
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน [ 2 ก.พ. 2566 ]23
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]23
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการติดตั้งโคมไฟ [ 8 ก.ย. 2565 ]22
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ครั้งที่ 1 [ 8 ก.ย. 2565 ]23
9 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จุดชมวิวสำนักวิปัสสนาดอยเจดีย์ [ 6 ส.ค. 2564 ]216
10 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวสำนักวิปัสสนาดอยเจดีย์ [ 5 ส.ค. 2564 ]221
11 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนากว้าง 70 เมตร ยาว 105 เมตร เทศบาลตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) [ 14 เม.ย. 2563 ]212
12 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวสำนักวิปัสนาดอยเจดีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอเล้กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 9 เม.ย. 2563 ]228
13 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทุ่งใหญ่ - หลักช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 มี.ค. 2563 ]220
14 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 มี.ค. 2563 ]225
15 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 มี.ค. 2563 ]221