เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1ต.ค.63 - 30 ก.ย.64) [ 5 ต.ค. 2564 ]53
2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (1ต.ค 2563 - 30 ก.ย.2564) [ 4 ต.ค. 2564 ]55
3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]146
4 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 1 ต.ค 2562 - 30 ก.ย 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]132
5 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ [ 1 ต.ค. 2562 ]134
6 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม (ตุลาคม2561-กันยายน 2562) [ 1 ต.ค. 2562 ]124