เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ


หนังสือมอบหมาย(งานทะเบียนราษฎร)

    รายละเอียดข่าว

การติดต่อกลุ่มงานทะเบียนราษฎร กรณีเจ้าบ้านไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเอง ให้ทำหนังสือมอบหมายให้ผู้อืนมาดำเนินการแทน

    เอกสารประกอบ หนังสือมอบหมาย(งานทะเบียนราษฎร)
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 พ.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ