เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้


พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475

    รายละเอียดข่าว

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475

    เอกสารประกอบ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง