เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้


พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง