เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)


คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ส.ค. 2550
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ