เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2562

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องปรชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ส.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ