เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ประกาศสภา


กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญปี2562 สมัยแรกปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญปี2562 สมัยแรกปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.พ. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ