เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ประกาศสภา


การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี2562

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ