เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
งบการเงินประจำปี


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม - มีนาคม )

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม - มีนาคม )
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ