เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ