เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล


คำสั่ง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คำสั่ง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.พ. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ