เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้


กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง