เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ


การลงทะเบียนผู้พิการ เพื่อรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ

    รายละเอียดข่าว

การลงทะเบียนผู้พิการ เพื่อรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ    เอกสารประกอบ การลงทะเบียนผู้พิการ เพื่อรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ