เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ


หน่วยบริการรับคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ/ต่ออายุบัตร /เปลี่ยนแปลงผู้ดูแล

    รายละเอียดข่าว

หน่วยบริการรับคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ/ต่ออายุบัตร /เปลี่ยนแปลงผู้ดูแล    เอกสารประกอบ หน่วยบริการรับคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ/ต่ออายุบัตร /เปลี่ยนแปลงผู้ดูแล
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ