เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ


การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์จัดการศพตามประเพณี

    รายละเอียดข่าว

การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์จัดการศพตามประเพณี    เอกสารประกอบ การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์จัดการศพตามประเพณี
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ