เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564    เอกสารประกอบ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ