เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖

    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ