เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

    รายละเอียดข่าว

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร เทศบาลตำบลท่ายาง ดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

    เอกสารประกอบ หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ