เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ระเบียบข้อกฎหมาย/หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล


ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับค่าได้ (ค่าK)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับค่าได้ (ค่าK)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ