เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)


รายงานผลการจัดอบรม

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการจัดอบรมโครงการสำรวจภาคสนามเพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลท่ายาง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี พ.ศ.2563    เอกสารประกอบ รายงานผลการจัดอบรม
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ