เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้


ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง