เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว

เทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี 2565    เอกสารประกอบ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ