เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)

    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ