เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำหรับการโอน การย้าย ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นๆ เพื่อแต่งตั้งและดำรงตำแหน่งในสายการสอนตำแหน่งครูของเทศบาล พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำหรับการโอน การย้าย ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นๆ เพื่อแต่งตั้งและดำรงตำแหน่งในสายการสอนตำแหน่งครูของเทศบาล พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ