เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลการลดพลังงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานของเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปี 2564 [ 17 พ.ค. 2565 ]49
2 ประกาศ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 17 ก.พ. 2565 ]56
3 กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ในหน่วยงาน [ 24 ธ.ค. 2564 ]60
4 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]59
5 มาตรฐานจริยธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่ายาง [ 25 ก.พ. 2563 ]132