เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
การประเมินผลแผนพัฒนา


ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง

    รายละเอียดข่าว

ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง

    เอกสารประกอบ ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ