เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้


ประกาศยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2561

    รายละเอียดข่าว

ประกาศยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2561

    เอกสารประกอบ ประกาศยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง