เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของเทศบาลตำบลท่ายาง

    รายละเอียดข่าว

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของเทศบาลตำบลท่ายาง

    เอกสารประกอบ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของเทศบาลตำบลท่ายาง
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ