เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563    เอกสารประกอบ รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ