เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้


ประกาศเทศบาบตำบลท่ายาง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาบตำบลท่ายาง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)
 
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
    วันที่ลงข่าว
: 29 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง