เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ประกาศสภา
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยแรก ประจำปี 2566 [ 28 ก.พ. 2565 ]31
2 หนังสือส่ง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง [ 17 ก.พ. 2565 ]24
3 ประชาสัมพันธ์ นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕ [ 15 ก.พ. 2565 ]26
4 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 28 ม.ค. 2565 ]27
5 การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 26 พ.ย. 2563 ]201
6 ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]215
7 ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]207
8 การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]243
9 ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2 ) ประจำปี 2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]215
10 การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]202
11 ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563 [ 6 ส.ค. 2563 ]242
12 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]243
13 การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 25 ก.พ. 2563 ]209
14 ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 13 ก.พ. 2563 ]275
15 ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 13 ก.พ. 2563 ]203
16 การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี2562 [ 28 พ.ย. 2562 ]261
17 ประชาสัมพันธ์นัดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 13 พ.ย. 2562 ]225
18 ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 4 ประจำปี2562 [ 4 ก.ย. 2562 ]201
19 การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 2 ก.ย. 2562 ]232
20 ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 19 ส.ค. 2562 ]212
 
หน้า 1|2