เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ประกาศสภา
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 26 พ.ย. 2563 ]12
2 ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]16
3 ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]15
4 การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]14
5 ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2 ) ประจำปี 2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]13
6 การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]15
7 ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563 [ 6 ส.ค. 2563 ]13
8 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]18
9 การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 25 ก.พ. 2563 ]13
10 ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 13 ก.พ. 2563 ]19
11 ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 13 ก.พ. 2563 ]15
12 การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี2562 [ 28 พ.ย. 2562 ]25
13 ประชาสัมพันธ์นัดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 13 พ.ย. 2562 ]24
14 ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 4 ประจำปี2562 [ 4 ก.ย. 2562 ]19
15 การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 2 ก.ย. 2562 ]20
16 ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 19 ส.ค. 2562 ]21
17 การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 [ 16 ส.ค. 2562 ]21
18 ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) [ 1 ส.ค. 2562 ]23
19 ประชาสัมพันธ์เรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 [ 1 พ.ค. 2562 ]19
20 การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรกปี2562 [ 13 มี.ค. 2562 ]23
 
หน้า 1|2