เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายางสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 22 ก.พ. 2565 ]49
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายางสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 21 ธ.ค. 2564 ]44
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายางสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 27 ก.ย. 2564 ]40
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายางสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 27 ส.ค. 2564 ]41
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายางสมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี ๒๕๖๔ [ 9 ส.ค. 2564 ]40
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายางครั้งเเรก ประจำปี ๒๕๖๔ [ 11 พ.ค. 2564 ]41
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 26 พ.ย. 2563 ]147
8 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]150
9 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]143
10 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 25 ก.พ. 2563 ]140
11 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]150
12 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2562 [ 3 ก.ย. 2562 ]140
13 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2562 [ 17 ส.ค. 2562 ]151
14 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]150
15 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 [ 21 ก.พ. 2562 ]159