เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 26 พ.ย. 2563 ]13
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]17
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]17
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 25 ก.พ. 2563 ]16
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]24
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2562 [ 3 ก.ย. 2562 ]21
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2562 [ 17 ส.ค. 2562 ]26
8 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]24
9 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 [ 21 ก.พ. 2562 ]27