เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 110 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบุญดิษถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2562 ]189
22 ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักท่อถนนสายชลประทาน-หนองขี้นาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2562 ]170
23 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักท่อถนนสายชลประทาน-หนองขี้นาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2562 ]190
24 ประกาศจ้างโครงการออกแบบสะพานแขวนข้ามคลองสังข์ แบบตอกเสาเข็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]171
25 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบสะพานแขวนข้ามคลองสังข์ แบบตอกเสาเข็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]206
26 ประกาศจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายสุมณฑาศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2562 ]164
27 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายสุมณฑาศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2562 ]158
28 ประกาศจ้างโครงการติดตั้งเสาไฟจราจรชนิด ๘ เหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]160
29 ประกาศประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟจราจรชนิด ๘ เหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]153
30 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล้กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2562 ]156
31 ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล้กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2562 ]144
32 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายร่วมใจพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2562 ]154
33 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างเวทีคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลานอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2562 ]148
34 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน มกราคม 2562- มีนาคม 2562 [ 29 มี.ค. 2562 ]154
35 ประกาศจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งใหญ่เสรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2562 ]152
36 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งใหญ่เสรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2562 ]148
37 ประโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่ายาง [ 19 มี.ค. 2562 ]147
38 จ้างโครงการก่อสร้างเวทีคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลานอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]163
39 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางเข้าโรงเรียนวิทยานุเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2562 ]148
40 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายผ่องศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2562 ]152
 
|1หน้า 2|3|4|5|6