เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2564 - 2566) [ 26 ธ.ค. 2565 ]33
2 ประกาศเรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]134
3 ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลท่ายาง [ 9 ต.ค. 2563 ]234
4 คำสั่ง กำหนดภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลสามัญของ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 พ.ย. 2562 ]222
5 คำสั่ง กำหนัดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการศึกษา [ 11 ต.ค. 2562 ]269
6 คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของกองช่าง [ 9 ต.ค. 2562 ]280
7 นโยบาย กลยุทธิ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะเวลา 3 ปี (2561-2563) [ 3 ต.ค. 2562 ]268
8 คำสั่ง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง [ 6 ก.พ. 2562 ]242
9 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง [ 3 ม.ค. 2562 ]213