เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]72
2 ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลท่ายาง [ 9 ต.ค. 2563 ]166
3 คำสั่ง กำหนดภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลสามัญของ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 พ.ย. 2562 ]157
4 คำสั่ง กำหนัดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการศึกษา [ 11 ต.ค. 2562 ]173
5 คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของกองช่าง [ 9 ต.ค. 2562 ]182
6 นโยบาย กลยุทธิ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะเวลา 3 ปี (2561-2563) [ 3 ต.ค. 2562 ]173
7 คำสั่ง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง [ 6 ก.พ. 2562 ]168
8 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง [ 3 ม.ค. 2562 ]151