เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน [ 19 เม.ย. 2566 ]10
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน [ 1 พ.ย. 2565 ]9
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2566 - 2570 [ 30 ก.ย. 2565 ]9
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 7 เม.ย. 2565 ]106
5 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 17 ก.พ. 2565 ]109
6 คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ ของเทศบาลตำบลท่ายาง [ 8 พ.ค. 2563 ]209
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน [ 2 เม.ย. 2563 ]213
8 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 17 มี.ค. 2563 ]257
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช. รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2562 [ 30 ม.ค. 2563 ]237
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี พ.ศ 2562 - 2564 [ 29 พ.ย. 2562 ]256
11 คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ เจ้าหน้าที [ 1 ม.ค. 2562 ]217