เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปี 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]7
2 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]115
3 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล [ 8 ต.ค. 2562 ]126