เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น [ 25 พ.ค. 2564 ]44
2 การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์จัดการศพตามประเพณี [ 15 ธ.ค. 2563 ]190
3 การลงทะเบียนผู้พิการ เพื่อรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ [ 9 พ.ย. 2563 ]176
4 การลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจ าปี พ.ศ. 2565 [ 1 พ.ย. 2563 ]183
5 การลงทะเบียน เพื่อขอรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 9 ต.ค. 2563 ]230
6 หน่วยบริการรับคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ/ต่ออายุบัตร /เปลี่ยนแปลงผู้ดูแล [ 22 ก.ย. 2563 ]155
7 การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 19 ส.ค. 2563 ]150
8 แนะนำการชำระภาษีป้าย [ 16 ก.ค. 2563 ]138
9 แนะนำการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 16 เม.ย. 2563 ]116
10 คู่มือประชาชน [ 19 ก.พ. 2563 ]125
11 คู่มือประชาชนติดต่องานทะเบียนราษฎร [ 16 เม.ย. 2562 ]161