เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทรณ์และการร้องทุกข์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]117
2 หลักเกณพ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ 2565 [ 23 มี.ค. 2565 ]124
3 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่7) พ.ศ.2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]178
4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 พ.ศ.2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]116
5 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงต่อสุขภาพ พ.ศ.2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]125
6 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลสายงานการสอนได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ กท.รับรอง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]122
7 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]113
8 หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ พ.ศ.2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]120
9 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำหรับการโอน การย้าย ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นๆ เพื่อแต่งตั้งและดำรงตำแหน่งในสายการสอนตำแหน่งครูของเทศบาล พ.ศ.2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]116
10 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 10 ก.ย. 2564 ]126
11 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ [ 8 ก.ย. 2564 ]121
12 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]201
13 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้วไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2564 [ 16 มี.ค. 2564 ]216
14 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร เทศบาลตำบลท่ายาง [ 21 ต.ค. 2563 ]217
15 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 [ 21 ต.ค. 2563 ]221
16 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของเทศบาลตำบลท่ายาง [ 30 ก.ย. 2563 ]201
17 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]260
18 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]265
19 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล [ 3 ก.ค. 2562 ]259
20 หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]257
 
หน้า 1|2