เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]22
2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้วไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2564 [ 16 มี.ค. 2564 ]24
3 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร เทศบาลตำบลท่ายาง [ 21 ต.ค. 2563 ]24
4 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 [ 21 ต.ค. 2563 ]24
5 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของเทศบาลตำบลท่ายาง [ 30 ก.ย. 2563 ]16
6 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]22
7 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]22
8 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล [ 3 ก.ค. 2562 ]25
9 หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]24
10 ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]22
11 ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ.2562 [ 13 เม.ย. 2562 ]20