เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 [ 9 ธ.ค. 2563 ]21
2 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]19
3 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 [ 9 ธ.ค. 2563 ]20
4 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 [ 9 ธ.ค. 2563 ]19
5 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]21
6 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]25
7 กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]21
8 งานทะเบียนพาณิชย์ [ 25 พ.ย. 2563 ]23
9 ประกาศเทศบาบตำบลท่ายาง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) [ 29 พ.ค. 2563 ]14
10 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 [ 2 ม.ค. 2563 ]25
11 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 2 ม.ค. 2563 ]24
12 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 2 ม.ค. 2563 ]22
13 พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 [ 2 พ.ย. 2560 ]23
14 ประกาศยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2561 [ 3 ต.ค. 2560 ]21