เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 2 ธ.ค. 2564 ]104
2 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 [ 26 พ.ย. 2564 ]107
3 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 13 ก.ย. 2564 ]98
4 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 [ 9 ธ.ค. 2563 ]144
5 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]139
6 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 [ 9 ธ.ค. 2563 ]146
7 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 [ 9 ธ.ค. 2563 ]145
8 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]151
9 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]162
10 กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]155
11 งานทะเบียนพาณิชย์ [ 25 พ.ย. 2563 ]154
12 ประกาศเทศบาบตำบลท่ายาง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) [ 29 พ.ค. 2563 ]141
13 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 [ 2 ม.ค. 2563 ]143
14 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 2 ม.ค. 2563 ]140
15 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 2 ม.ค. 2563 ]153
16 พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 [ 2 พ.ย. 2560 ]144
17 ประกาศยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2561 [ 3 ต.ค. 2560 ]141